تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - عشق

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

عشق

مثـل ِ این شب ها که تَقــدیرم به تــو پیــوند خـورد

تـار ِ مــوهای ِ سیــاهَم در دسـت هایت تـاب خــورد

مثـل آن رویــا که با بــودنت جان می گرفـت

عشـق در مـن چـون قایقــی راه ِ دریـا می گرفـت

طبقه بندی: نوشته های ترانه وار،
[ 13 تیر 97 ] [ 15:46 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]