تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - عشق

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

عشق

مثـل ِ ایـن شـب ها که تَقــدیرَم به تـــو پیــوند خـورد

                                           تـار ِ مــوهای ِ سیــاهَم در دسـت هایت تــاب خــورد

مثـل آن رویــا که با بــــــــــــــــــــودنت جــان می گرفــت

                        عشـق در مـن چـون قایقــی راه ِ دریــا می گرفـت

 فاطیمـا نوشـت : شعری از خودم[ 13 تیر 97 ] [ 14:46 ] [ فاطیما ] [ نظرات این پست بسته است() ]