دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منتــ ـــــــو اگـر باشـی

                     دوستَــت دارَم هــآ

                                         شکوفــــه می شَوَنـد سَــر ِ راهَـــم

و اُردیبهشـت

              تقــــویم ِ روزهــآیَش را

                                      روی ِ ســاعت ِ آغـــوش و بوسـ ــه

                                                                                 تنظیـــم می کنــد

و عشـــــ ــق

                                              بـی بَدیـــل تَریـن رُخـــداد ِ ایـن بهـار می شَــوَد

تــ ـو اگـر باشـی

                   عَصــرهای ِ بُلَنــــد وُ روشــن ِ بهــار

                                                 بـــوی ِ تَمِشکـــــ وُ تـوت فرنگــی می دَهَـــد

و شـب هـــــآیش

        آغشتــه از عَطــر ِ عــود و رازقـــی می شَــوَد

تــ ـو اگـر باشـی

                                                    زَنــآنگــی های ِ خُفتِـــه ی ِ مـ ــن

جــــــــایی میـان ِ

      پیچکـــ ِ دســت های ِ تــو ُ بُـن بَســت ِ پهلــوهایت

                                                                   از خــواب بیـــدار می شَــوَد

و عشــق بــازی های ِ شبــانه

پُـر از جُنــون ِ دیوانگـــی های ِ بَنَفـــــــــش می شَـــوَد

                                                             بَنَفـــش ِ آبــی ِ پُــر رَنگــــــــــ ...

 

 

 


 

فاطیمــا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم

نوشته شده در 22 اردیبهشت 97 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
لحظه ای در خواب و رویآ
بهشت ِ تو
عشق
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران