تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - تــو اگر باشی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

تــو اگر باشی

تــو اگـر باشـی

دوستَــت دارَم هـآ شکوفــه می شونـد سَـر ِ راهَــم

و اُردیبهشـت تقــویم ِ روزهــآیش را

روی ِ سـاعت ِ آغــوش و بوسه تنظیــم می کنـد

و عشــق بـی بَدیــل تَریـن رُخــداد ِ این بهـار می شـود

تــو اگـر باشـی

عَصـرهای ِ بُلَنــد وُ روشـن ِ بهـار

بـوی ِ تَمِشک وُ تـوت فرنگــی می دهــد

و شب هـآیش آغشتـه از عَطــر ِ عــود و رازقــی می شـود

تـــو اگـر باشـی

زَنـآنگــی های ِ خُفتِــه ی ِ مـن

جایی میان ِ پیچک ِ دسـت های ِ تــو

و بُـن بَسـت ِ پهلــوهایت از خـواب بیــدار می شـود

و عشـق بازی های ِ شبــانه

پُـر از جُنـون ِ دیوانگـی های ِ بَنَفــش می شــود

بَنَفــش ِ آبـی ِ پُـر رنگ ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 22 اردیبهشت 97 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]