تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - روز پدر

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

روز پدر

از وقتـی رفتــی هَــوای خونـه اَبـری شـد

مـوندن تـوو ایـن دنیـا بـرام یک حُکـم ِ اجبـاری شـد

مـن خستـه م از این زندگـی بـابـا

دنیـا بـدون تــو بـرام مرگــهِ

حـالِ دلـم بدجــوری بـــارونه

این عیــد از روز اولــش خــوونه ِ

مـن خستــه م از ایـن زندگـی بـابـا

چنـد ماهیـه ِ که حـال ِ خـونه ویـــرونه ِ

عیــدی که با دَرداش اَحســَن نشــد واسـم

تضمیــن ِ باقـی ِ روزآش چـی میتـونه باشـه واسـم!

مــن خستــه م از این زندگـی بـابـا

دستــای یَــخ کردمــو " هــآ " کـن

آغــوشِتو وا کـن واسـم امشــب

فکـری به حـالِ آشفتگـی هام کـن

روزت مبارک جـان ِ جــانانم

روزت مبارک دیـن و ایمـانم

طبقه بندی: نوشته هایم برای پدر،
[ 11 فروردین 97 ] [ 02:44 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30