تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - روز پدر

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

روز پدراز وقتــی رفتــــی

                 هَــوای خونـه اَبــری شـد

                                    مـوندن تـوو ایـن دنیـا بـرام

                                                                   یکـــ حُکــم ِ اجبــاری شـد

مـن خستـه م از ایـن زندگـــی بـابـا

                                 دنیـا بـدون تــو بـرام مرگـــهِ

حــالِ دلــم بدجــوری بــــــــــارونه

                                                    ایـن عیــد از روز اولــش خـــوونه ِ

مـن خستــه م از ایـن زندگــی بـابـا

                                                   چنـد ماهیــه ِ که حـال ِ خـونه ویـــرونه ِ

عیــدی که با دَرداش اَحســَن نشــد واسـم

                                      تضمیــن ِ باقـی ِ روزآش چـی میتـونه باشـه واسـم!

مــن خستــه م از ایـن زندگــی بـابـا

                     دستــای یَــخ کردمــو "هــآ" کـن

                                   آغــــــــوشِتو وا کـن واسـم امشــب

                                              فکــری به حــالِ آشفتگــی هام کــن

روزت مبارکـــــ جـان ِ جــانــانم

                                       روزت مبارکــــ دیـن و ایمـــانم

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعــری از خــودم
[ 11 فروردین 97 ] [ 01:44 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]