تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - حال ِ خوب

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

حال ِ خوب

دلــم یک حـال ِ خـوب می خواهـــد

حالـی که در آن " خـوب " همـان " خـوب " باشــد

و دلتنگـی بی معنــا ترین حـال ِ مُمکــن ؛

حـالی که در آن غیــر ِ مُمکــن ها , مُمکـن ,

و آرزوهــا به سَقــف ِ رویـاهـامان آویــزان نشــده باشنـد

حالی که رسیــدن ها , معنـی ِ " رسیــدن " دهــد

و هیــچ نبــودنی , حســرت بَر دل ِ ویــرانه مان مَـگذارَد

دلــم یک حـال ِ خـوب می خواهــد

حالـی که در آن , دل و عقــل با هـم نَجَنگَنــد

و بلاتکلیفـی , کابــوس ِ تلـخ ِ زندگـی ِ مان نباشــد

دلــم یک حـال ِ خـوب می خواهــد

حالـی که بَهــارش , آدَم هـایش دوستـت دارَم هایش , سبــز باشنــد

حالـی که نــوروزش نویــد بخــش ِ رویـایی ترین روزهــا

و شاعــرانه ترین شب ها باشـد

روزهـایی به زیبـایی ِ هــوای ِ خـوش ِ اُردیبهشــت

و شب هایی به بُلَنــدای ِ شب های ِ گـرم ِ مُــرداد

دلــم یک حـال ِ خـوب می خواهـــد

حالـی که در آن " حـال ِ تــو " خــوب باشــد ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 1 فروردین 97 ] [ 14:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30