تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - پنهان ترین

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

پنهان ترین

و تـــو آن پنهــان ترین احساس ِ دوست داشتنی ِ منی

که شـاید حتی از دلــم نیـز پنهــانش می کنم

پنهــانی ترینی که عجیــب دوستَــش مـی دارم ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 24 بهمن 96 ] [ 21:06 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]