دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

روز عشق


و تـــ ــــو

           آن پنهـــان ترین احساس ِ دوست داشتنی ِ منی

                                             که شـاید حتی از دلــــم نیـز

                                                                               پنهــــان َ ش می کنم

پنهــــانی ترینی که عجیــب دوستَـــش مـــی دارم

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : کوتاه نوشتی از خــودم (خــاص )
[ 25 بهمن 96 ] [ 20:06 ] [ فاطیما ] [ نظرات این پست بسته است() ]