تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - چشم ها و صداها

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منو تَلــخ تَـر از

                          چَشــــم های ِ وَحشـی زنـی که

                                                                فرامـــ ــوش نمی شَــوَد

صِـــــدای ِ بَـم ِ مَــــردانه ای ست

                      که دیگـر شنیــده نمی شَــوَد

و گوشــــــــــــــــــی ِ تلفنــی ست

                                                          که دیگـر زنگـــــ نمی خــورَد

جهــان ِ بی چشــم ها و صِـــداها

                               جهــان ِ واژگــــانی ست

                                                    خالــی از ایهــام ها و استعــاره ها

جهــانی که

                   آدم هـــــایش

                                   دلتنگــــی را

شاعـــــرانه

                هـَر صبــــــــح

                              پشــت ِ لبخنـــد هاشان

                                                              پنهــــ ــــ ـ ـــان می کننــد

و هَـر شـب

                   عاشقــــانه

                             اشکـــــــ می ریزَنـــــد

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دلنوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 12 بهمن 96 ساعت 00:50 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30