تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - چشم ها و صداها

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

چشم ها و صداها

و تَلــخ تَر از چَشـم های ِ وَحشـی زنـی که فرامــوش نمی شـود

صِـــدای ِ بَـم ِ مَــردانه ای ست که دیگـر شنیــده نمی شـود

و گوشـی ِ تلفنـی ست که دیگـر زنگ نمی خــورد

جهـان ِ بی چشـم ها و صِــداها

جهــان ِ واژگـانی ست خالـی از ایهـام ها و استعـاره ها

جهـانی که آدم هـایش دلتنگـی را

شاعــرانه هر صبـح پشـت ِ لبخنـد هاشان پنهــان می کننـد

و هر شب عاشقــانه اشک می ریزنـد ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 12 بهمن 96 ] [ 00:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30