تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - شاید

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

شاید

چَشــم هایم را ببــوس

آرام , گـرم , طــولانی

دوستـت دارم هـایت را در گوشــم تکـرار کـن

آرام , شِمُــرده , با عشــق

تَـن ِ بـی تَـن پوشــم را آغــوش باش

آرام , آتشیــن , پُـر عَطَــش

شــاید جوانـه های ِعشقــت در دلــم ریشـه دَوانــد

و بهــار در پاییــزان ِ بـی زَوال ِ قلبــم اتفــاق افتــاد

و مـن به انــدازه ی تــو

آرام , آرام , آرام

عـــاشق شـــدم ...

 

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 12 مهر 96 ] [ 20:35 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30