تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - حس ِ مُرده

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منآرام آرام

                    روزی

                                     دلــ ــت

                                                            به بـــی کســی ؛

چَشـــم هایت

                            به تـــاریکی ؛

گیســــــــــوانت

                                                    به پریشــانی ؛

و لـــــــب هایت

                  به سکــــوت ؛

                                                           عــ ـــادت خواهَنـــد کـرد

آن روز

                    دیگــر هیــچ چیــز

                                               مثــل قبــــــــــل

                                                                 نخواهَـــــــــــد شــد

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 30 شهریور 96 ساعت 11:35 توسط فاطیما کامنت این پُست بسته است |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف