تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - هشت ساله شدن وبلاگم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

هشت ساله شدن وبلاگم

باز مثـل هر سـال با قلبـی آکنــده از مهـرتان

یک بار ِ دیگـر بوسـه ای می زنـم بَر سَر انگشــت ِ احسـاستان

که سالی دیگــر را ایـن چنیـن مهربــانانه

قـــدم بَر جــاده ی احسـاسم گذاشتیـــد

و لحظـه های ِ پاییــزی ام را از نَم نَم احساستان خیـس کردیــد ...

طبقه بندی: نوشته های سالگرد وبلاگ،
[ 1 مهر 96 ] [ 03:40 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]