تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تولد هشت سالگی ِ جاده ی احساس

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تولد هشت سالگی ِ جاده ی احساسیـه پاییـــز دیگـه از راه رسیـــــد

                                      و یه تولــ ــ ــد دیگـه ...

تـ ـــو به دنیـــا اومــــدی

                                      و مــن شــدم خـــــالق شاعــــرانه ترین اَثــر ها در تـ ـــو

تــو پاییـــزی شــدی و ُ

                           مــ ــن زمستــونی

                                           و دلتنگــی شـد فصــل مشترکــــــــ ِ مــن و تـــو

امـروز می خــــــوام خودمـــونی باهــات حــرف بزنــم

                                       به دور از تمـــوم استعــاره ها و قـــافیه ها و ایهـــام ها

امــروز می خــوام بهـت بگـم که چقــدر دوسـت دارم

                                                                  می خــوام ازت تشکــر کنـم

بابــت استعـــدادی که با تــو شکوفـــا شـد

                                با تــو جـون گرفـتــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  و با تــو از تمـــوم ِ تلخیــا و شیرینیــا نوشـــت

چه خــوبه که هستـــی

                     چه خـــوبه که دارمــــــت

                                   چه خــوبه که با تــو آروم میشــم

جــاده ی احســاسم

                         رفیــق ِ خــوبم

                      هشــت ســاله شدنــت مبارکــــــــ عزیـز دلـم

مرسـی که هستـی و تنهــام نزاشتـی

                           عاشقـــانه دوستــت دارم

                                        و تا زمـــانی که دل و احســاسی باشـه

                                                           با تــو و در کنـار تـــو خواهــم نوشــت

.

.

.

یکـــــــ بــار ِ دیگـه

بوســـه ای می زنـم به سَـر انگشـــت ِ احســـاستون

                                  که یکـــ سـال ِ دیگـه کنـار مـن و جــاده ی احســاسم بودیــن

و با نظـرات قشنگتــون دلگـــرمم کردیـد به نوشتـن

و یه تشکــر ویـژه

           از کســایی که همیشـه اینجــا هستـن

                                و بـرای مـن و دلنــوشته هام ارزش قایلــن و وقــت می زارَن

و بــی وفــایی و بی معرفتــی ایـن روزگــار ,

                                                  اونــا رو عـــوض نکـرده

کســایی که تحــت هر شرایطــی با دل کنــارم هستــن

                          واقعــا ممنــــــــــــــــــــــــــــــــونم ازشـون

                                                 اینـا هیــچ وقــت از خاطــر مـن پاکــــــــ نمیشـه

سپــاس بـی کـران از مهـر همیشگیتـــون

                                              شـــادی هاتون ابــ ـــدی

                                                                       روزگــــارتون به عشـ ـ ـــق

پاییـــزتون قشنگــــــ

                             هـر چـی آرزوی ِ خـــوب ِ مــال ِ شمــا

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه خودمــونی از خـودم


[ 1 مهر 96 ] [ 02:40 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]