دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


خلاصـــه ی ِ

               آغــــوش ِ پُـر بوســـه ی ِ دیــروز ِ تــ ــو

لبخنــــد ِ پُـر خواهــــش ِ

                                     امــروز ِ مـ ــن اسـت

بـرای ِ تکــ ــرار ِ عاشقــــانگی های ِ

                                                               فـــردای ِ با تــو بــودن

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتــه ای از خــودم


نوشته شده در 3 شهریور 96 ساعت 00:30 توسط فاطیما کامنت این پُست بسته است |

اخرین مطالب
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف
تکرارِ نا آرام
تولدم مبارکـــ
خداحافظ پاییز ِ تلـخ