تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - دلتنگی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

دلتنگی

هـر قــدر جلــوی ِ آیینــه بایستَــم وُ مــوهایم را پریشـان کنـم

هَـر انــدازه بِخَنـــم وُ

آرایــش ِ لب هایم را غَلیــظ تَر کنـم

این مـوها , این لب ها

چیـزی مثــل ِ بوسـه های ِ تــو را

به وقـت ِ دلتنگــی کَـم دارَد

بیـآ ...

عُمـر ِ جــوانی اَندک ُ

شــوق ِ انتظــار ِ مـن کوتـاه اسـت ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 30 مرداد 96 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]