تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - خمار ِ چشم هایت

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

خمار ِ چشم هایت

پَریشـانی ِ این مــوها ,

روی ِ خُمــارِ چَشـم هایت

به بـاران ِ تیــر مـاه می مـاند

شـوراَنگیــز , عَطرآگیــن , دِلکــش

خواستَنـی , خواستَنـی , خواستَنـی ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 22 تیر 96 ] [ 10:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]