تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - خمار ِ چشم هایت

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

خمار ِ چشم هایتپَریشـــانی ِ این مـــوها

                           روی ِ خُمـــار ِ چَشـــم هایت

                                                  به بــاران ِ تیــر مــاه می مـــانَـد

شـوراَنگیــــز

                      عَطرآگیــــن

                                              دِلکــــش

خواستَنــــی

                   خواستَنــــی

                                                  خواستَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 

 

 
فاطیمـا نوشـت : نوشتـه ی کوتـاه از خــودم[ 22 تیر 96 ] [ 09:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]