تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - کوچ مادربزرگ

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

کوچ مادربزرگ

گاهـی دلــت آن قَــدر می گیـرد

و حجـمِ دلتنگــی هایت آن قـدر زیـاد می شـود که

قلـم را یـارای ِ نوشتـن نیســت !

مـادر بزرگ ِ خوبـم !

دلـم  برایـت تنگ می شــود

دلـم برای ِ بغــل کردن هایت

دلـم برای ِ قربان صـدقه رفتـن هایت

دلـم برای ِ بــوسه هایت تنگ می شــود

دلـم برای ِآن دعـاهـای سبــزت

دلـم بـرای ِ ذکــر گفتـن هایت با آن تسبیـح سبــز تنگ می شــود

دلــم برای ِ تابستـان های گـرم وُ زمستـان های ِ سَـردی که

به خانـه ات می آمـدم

دلـم بـرای شعــرهایی که با عشـق بـرایم می خوانـدی تنگ می شـود

دلـم برای ِ مهربـانی هایت , دلـم برای عطـر ِ تَنَـت تنگ می شــود

دلــم برای ِ آرامــش ِ دسـت هایت

که تا لحظــه های ِ آخـر در دسـت فِشُــردَم تنگ می شود

دلــم برای ِ همــه ی روزهــایی که

تــو دیگـر در میـان ِ شان نیستـی عجیــب تنگ می شـود

خداحافــظ مهربان ترینم

خداحافــظ مـادر بزرگ خوبـم

به بهشـت که رفتـی سلام ِ مـرا به پـدر برسـان

یک گوشـه از قلب مـن

تا ابـــد برای تــو و پــدر خواهــد تَپیــد

روحـــت شـاد یادگـار ِ روزهای ِ خـوب ....

طبقه بندی: نوشته هایم برای پدر،
[ 2 تیر 96 ] [ 02:53 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30