تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - طلوع تــو

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

طلوع تــو

تـــو روزی

از مَشـرق ِ چَشـم های ِ مـن طلـوع خواهـی کـرد

و بَر این اَبـدیت ِ تنهــایی رنگ خواهــی زد

تــو روزی

طَلیعــه ی ِ روشـن ِ عشــق را

در گـوش ِ دلتنگـی های ِ مـن خواهــی خوانــد

چُنـان که مــاه طـرح ِ ستــاره را

بَر بَستــر ِ سیـاه ِ شب کشیـــد

و در گـوش ِ منتظِـــرَش غـزل های ِ ماهتــاب را خوانــد

و من روزی

در عَصـر ِآب و آیینــه

خــورشید ِ چَشــم هایم را

در بَستــر ِ سپیـــد ِ دلدادِگـی هامان خواهــم گشــود

و بـا تــو هَـم بَستَــرِ هــزاران ِ شب ِ مهتـاب خواهـم شـد

و سکــوت ِ خامـــش ِ شب را

با بــوسه های ِ تَـب دارَم خواهــم شکســت

مــن و تـــو

روزی بَر این دلتنگـی ها پـایان خواهیـم داد

و بهـار ِ دوسـت داشتـن هامان را آغـاز خواهیــم کرد

چُنـان که از آوای ِ هَر دوستَــت دارَم

هـزار اُردیبهشـت در بهــارمان تکثیــر شـود

مـن و تـــو

روزی از آغــوش و بوســه چُنـان لبریـز خواهیــم شـد

که خستگــی ِ سـال ها تنهــایی

از تَن ِ بی اعتمــادی هامان به دَر شـود

مــن و تـــو

روزی در قـاب ِ یک عکـس

خیــره به افــق های ِ روشــن ِ عشــق جـای خواهیـم گرفــت

و لحظــه ی مـا شدنمان را ثَبـت خواهیــم کـرد

آن روز هَر روزی که می خواهـد باشـد , باشـد

ستــاره یِ اُمیــد ِ مـن تا فصـل ِ آمــدَنت

بَر آسمــان ِ شب بیـــداری ها چِشمک خواهــد زَد

نگـاهت را از آسمـان دریــغ مَکُـن ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 10 اردیبهشت 96 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30