دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی مندلتنگـــ ـی

               اگـر پَــر داشــت

                              مــ ــــن بـود

                                          که  به ســوی ِ تـ ـــو پَــرواز می کــرد

و تقدیــــــــر

           اگــر دَسـت داشــت

                      تـــو بــودی پــ ــدر

که تـا اَبَــــــد

                                                   در زندگــی ِ مــ ــن می مـــــــــــاندی

افســوس که

                   در سَــرنوشـت ِ مـ ــن

دلتنگـ ــــــی

              دَسـت ِ مــاندَن داد وُ مــاند

                                             و تقدیـــــــر

                                                        پَــر ِ پَــــــرواز داشت  وُ رفــت

.

.

.

نیستــی پـــــدر

                                         نیستــ ــی ...

و ایـن مـ ــن

                 یکــــــ تـ ــو را

                         تا همیشــه دلتنگـــــــ اسـت

یکـــ دلتنگـــ ـــی

                                                                      به رنگـــــــ ِ پـــدر

 

 

 

 

 


فاطیما نوشــت : دل نوشتــه ای از خــودم   /   روزت مبارکــــــ پــدر ِ آسمــــونی ِ مــــن
نوشته شده در 19 فروردین 96 ساعت 21:10 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
بیرون بیا از پیله ی رویاهایم
موهای ِ من وُ شعرهای ِ تو
کوتاهشان کردم
شعری سُرخ
لحظه ای در خواب و رویآ
بهشت ِ تو
عشق
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر

نمایش نظرات 1 تا 30