دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منتــو اون قَــدر جَـــذابی برای مــ ـن
                                          که هَـر شـب راز چِشمــــاتو
                                                               واسـه گـُل پــــونه ها میگـَـم

نَدیــدم مــن دو چِشمـــای زیبــــاتو

                                                        ولـی هَـر روز ,

با رویــای عطــر ِتـــو , بیـــدار میشم ُ , هر شب ؛
                                             با عشـــق ِ بوســه هات , پِلکامــو می بَنــدَم

یه چیــزی تـوو دلـــم میگـه

تـ ــو هـَم می آی ُ ایـن روزا تمـــــوم میشـه

                                         همـون روزای ِ خـــوبی که

                                                            نَشیــم از عشـ ـــق ِ هم خستــه

یه چیــزی تـوو دلــــــم میگــه
                                       تـ ــو اون عشقــی هستــی که
                                                           همیشــه تـوو رویــاهـام هستــی
همـون مَــردی که از عشقـــش
                                                                میشــم خـــاتون سَرمَستـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                          که وقتــی اومَـــدی پیشــم ؛
همــون باشـی که می گفتـــی
                                    همــون مَــردی که از چشمـــاش

                                                             می بــاره بــارون خوشبختـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم

                                          که وقتــی اومَـــدی پیشــم ؛

خــودت باشی , همـون رنگـی

                                 همــون آبــــــــــ ـــــــی ِ کَـم رَنگـی

                                                       که میکنـه منـو دیـــوونه ُ وحشـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                         که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

غُبــار ِ سَــــــــرد ِ آدم هــا

                       نَشینــه روی ِ پیشـــونیت

                                     نَـری تَرکَـــم کنــی , بَــد شــی

که روزای ِ بـــی عشقــی؛

                                                     بِشــن روزای ِ پَشیمــــونیت

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                         که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

جهــان ِ مــن ,

                 آلـــوده ی ِ آغــوش ِ تـ ــو باشه

                                   که وقتــی از آلـــودگی غَـرقـَم  ؛

                                                                   لبــآت اُکسیــــژِنَم  باشــه

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                        که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

روزای تَلــخ دیــروزی ازم دور شَـن ,

                          فرامـــوش شَــن

که  یـــــادم بِـره زَخمـــای اون روزا ,

                                                                   چه دَردای ِ بَـــدی بــودَن

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                  در ایـــن

                                      اندکـــــــــــــــــــــــــــــ زمـان ِ

                                                باقــی مــانده تا آغــاز ِ سالـی نــو ؛

بهــار ِ زندگــی باشــی

                        بهــاری سبــز در قَلبـــم

                                           بهــاری سبــز در روحَــم

                                                             بهــاری تا اَبــ ــد روشــن

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــــذابَم ....

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم / ترانــه / قافیـه / شعــر

نوشته شده در 29 اسفند 95 ساعت 00:50 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
بیرون بیا از پیله ی رویاهایم
موهای ِ من وُ شعرهای ِ تو
کوتاهشان کردم
شعری سُرخ
لحظه ای در خواب و رویآ
بهشت ِ تو
عشق
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر

نمایش نظرات 1 تا 30