تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - حال ِ نرگسی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

حال ِ نرگسی

حـالِ خـوب همین خواستَـن های حقیقــیِ تـوست

وقتـی مـرا از بی تفـاوتی به عشــق می رسـانی

و از تَلخـی به شیرینـی ؛

حـال ِ خـوب لبخنــد ِ همین نرگـس ها ست ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 20 اسفند 95 ] [ 01:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]