دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منحــالِ خــوب
                     همین خواستَــــن های حقیقــیِ تـوست
وقتــی مَـرا
                از بـی تفـــاوتی

                                                          به عشـ ـــق می رســـانی وُ
از تَلخـــی
                          به شیرینــــی

حــال ِ خـــــــــوب

                                           لبخنـــــــد ِ همین نرگــس ها ست

 

 فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خـودم / کامنـت/ پیرمـرد ِ مهربـــون

نوشته شده در 20 اسفند 95 ساعت 01:30 توسط فاطیما ___ |

اخرین مطالب
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف
تکرارِ نا آرام
تولدم مبارکـــ
خداحافظ پاییز ِ تلـخ