دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


کـاش چَنــدی به عَقَـــب بـاز می گشتیــــم

                          تــ ـــو , همـــان تـــوی ِ مـ ــــن بــودی

                                                               مــ ــن , همــان مـ ــن ِ تـ ــو

و اعتمـــ ـــاد

                           زیبــاترین اتفـــاق ِ ایـن ســـال ...

مــــــــ ـــــــن

                              هنـــــــــــــوز

                                                     با تــــ ــ ـــــو

رویـــاهــای ِ زیــادی دَر سَــر داشتـــم

              و اینجـــــــا

                                              پــایـان ِ رویـــاهای ِ مــ ــن نبـــود ...

بَعـــد ِ تــ ــو

                                            دَریچــــه ی ِ ایـن چشـــم ها

دیگـر به بَنفشـــه زار ِ هیــــچ رویــــایی

                                                              بــــاز نخواهَـــــــــــــد شـد

 

 

 
فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم

نوشته شده در 15 اسفند 95 ساعت 17:58 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من

نمایش نظرات 1 تا 30