تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - یلــدای ِ پاییـزی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

یلــدای ِ پاییـزی

این پاییــز

فقـط مـن و تــو را کـَم داشــت

زیـر ِ یک بـاران , بـی چَتـر , دَســت در دَســت هــم ؛

ایـن پاییــز

فقــط مـن و تــو را کـَم داشـت

روی ِ یک سنـگ فـرش ِ پاییــزی پـا به پای ِ هـم ؛

نیـامدی و این پاییــز هـم به اِنتهـا رسیـد

به اِنتهــا رسیـــد و

در کـوچه ها و خیـابان ها و کافـه هایش

هیــچ عاشقــانه ای اتفــاق نیفتــاد !

نیــامدی و لا به لای ِ خِش خِش ِ برگ هایش ,

نَجــوای ِ دوستـت دارم های ِ هیــچ گامی شنیــده نشـد ؛

نیـــامَدی و مـن بایـد مثـل هر سـال

یک زمستـان و بهـار و تابستـان دیگـر

در انتظــار ِ پاییــز ِ آمَـدَنت بمـانم ؛

نیــامدی و نشـد که روزهـای ِ بَـدمان خـــوب شـود

نیــامدی و نشـد که این یلـــدا حافـظ ِ فـال ِ من ,

خبـر از زمستــانی گـرم , آغشتــه به آغــوش تــو دهــد

نیــامدی و این زمستـان هـم بـاز تنهـایَم ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 29 آذر 95 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30