تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - یادم تو را فراموش

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

یادم تو را فراموش


و تلـــــخ تَـر از شکستــن

               لعنــــت هایی ست که بـَر خـودت می فرستــی

و دردنــــاک تـَر از زَخــم

                                      اشتبــــاهی ست که تکــرار می شــود

و ویــــــــران تـَر از آوار

                     تصـــورات ِ خـــوبی ست که

                                                   روی ِ سَرَت خـــراب می شــود

و عـــذاب آور تـَر از جَهنـَـم

                    شرمگیــن شـدن پیــش ِ خـــدایی ست که

                                                    روزی به او قـــول داده بـودی

ایـن شکستــن ها

                         ایـن زخـــم ها

                                          ایـن آوار ِ آرزوهــا

ایـن شرمگیـــن  شـدن ها

                                                             به هیــــچ نمی اَرزیــد

کـ ــ ـ ـاش

        زمــان به عَقَــب  بَـر می گشت

                                        بهـار می رسیـــد

                                        و مــن سلام َ ت را پاسُــخ نمی گفتــــ ــم

 

 

 

فاطیمــا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 21 آذر 95 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]