دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


و تلـــــخ تَـر از شکستــن

               لعنــــت هایی ست که بـَر خـودت می فرستــی

و دردنــــاک تـَر از زَخــم

                                      اشتبــــاهی ست که تکــرار می شــود

و ویــــــــران تـَر از آوار

                     تصـــورات ِ خـــوبی ست که

                                                   روی ِ سَرَت خـــراب می شــود

و عـــذاب آور تـَر از جَهنـَـم

                    شرمگیــن شـدن پیــش ِ خـــدایی ست که

                                                    روزی به او قـــول داده بـودی

ایـن شکستــن ها

                         ایـن زخـــم ها

                                          ایـن آوار ِ آرزوهــا

ایـن شرمگیـــن  شـدن ها

                                                             به هیــــچ نمی اَرزیــد

کـ ــ ـ ـاش

        زمــان به عَقَــب  بَـر می گشت

                                        بهـار می رسیـــد

                                        و مــن سلام َ ت را پاسُــخ نمی گفتــــ ــم

 

 

 

فاطیمــا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 22 آذر 95 ساعت 00:30 توسط فاطیما کامنت این پُست بسته است |

اخرین مطالب
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من