تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - بوسه ی یلــدایی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

بوسه ی یلــدایی

مـن یک بوسـه ی یلــدایی می خواهــم

یک بوســه که از فشـــارش روی لب هـایم

همـه چیــز از یـــادَم بِــرَوَد

بوســه ای که کار ِ نیمـه ِ تمـام ِ سـال ها تنهــایی را تمــام کند

تمـام که می گــویم یعنــی

تــو مَسـت ِ نگاهــم شَــوی , مـن خُمـار ِ چشـم هایت

تــو بـی تـاب ِ عطــر ِ تَنـَـم شَــوی

مـن بی قــرار ِ عطَــش ِ مــردانگی هایت ؛

تمـام که می گـویم یعنـی

تـو عــاشقم شَــوی و مـن برایـت جان دَهَــم

تمـام که می گــویم یعنـی

پـایـان ِ تمـام ِ تنهــایی ها , بی اعتمــادی ها

بی تفــاوتی ها , خستگـی ها و بی حوصلگـی ها ؛

تمـام که می گـویم یعنـی

تــو اینجـا , مــن هـم اینجــا

مـن یک بوسـه ی یلــدایی می خواهـم

یک بوســه تَـه ِ آن کوچــه ی ِ بُـن بَســت که راه به جــایی نـدارَد

یا بـاید بِبـــوسی ام ,  یـا به زور بـاید هــزار بار بِبــوسی ام

مـن یک بوسـه ی یلــدایی می خواهــم

یک بوســه

که مَـرا از اِنجمــاد ِ سَـرد ِ این تنهـایی بِرَهـانَـد ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 15 آذر 95 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30