دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منشکــوه اولیــن دانــه های ِ بَــــ ــــرف در پاییــز !!!

                   به گـُمــــانَم

                                                 نظــم ِ فصــــل ها بَـرهَـم خـــــورده

                      یــــــا

آذر با خـــدا تَبـــانی کـــرده اسـت

                    که ایـن چنیــن تَـن پـــوش ِ بَرگـــــــــــ ها

                                                                   سِپید گـَشتــه اسـت

کســی چـه می دانَـــــد

                                                     شـــاید هَــم

                                      پاییـــز دِلباختــــه ی زمستـــــان شـده اسـت

و اینهــا همـــه

                    چیـزی جـــز دِلبـــری پاییــز

                                            برای ِ آمـــ ـــــدن ِ زمستــان نیسـت ...

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 2 آذر 95 ساعت 00:00 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30