تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - پاییــز ِ بَرفی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

پاییــز ِ بَرفی

شکــوه اولیــن دانـه های ِ بـــرف در پاییــز !

به گـُمـانَم نظــم ِ فصــل ها بَرهَـم خــورده

یا آذر با خـدا تَبــانی کـرده اسـت

که این چنیــن تَن پــوش ِ بَرگ ها سِپیـد گـَشتــه اسـت

کسی چه می دانــد

شـاید هم پاییــز دِلباختـه ی زمستـان شـده اسـت

و اینهـا همــه چیـزی جـز دِلبـری پاییــز

برای ِ آمـدن ِ زمستــان نیسـت ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 2 آذر 95 ] [ 00:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30