تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - تـاسف

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

تـاسف

حَــرام بـاد

تمــام ِ ساعـات و دقـایق و لحظـات و روزهایی که

صَــرف ِ کســانی کردیـم که

جُــز پشیمــانی و حال ِ بَـد چیـزی برایمـان نداشـت ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 21 آبان 95 ] [ 05:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30