تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - شام ِ غریبــان ِ پاییزی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

شام ِ غریبــان ِ پاییزی

پـاییـزو شمـع های ِ پاییــزی

یک عـــاشورای ِ پاییــزی

عاشقــانه در دلم دعــا کـردم

با عشـــق آرزوهــای ِ پاییــزی

خیمــه ها را سـوزاندَنـد پیــش ِ چَشمـانم

تَـر شد از بُغــض این گونه های ِ پاییــزی

در میان ِ این صَحـن و نـواهای ِ پُـر شــورَش

خامـوش شـد یک به یک این شمـع های ِ پاییــزی

شاید به خستگی ِ قلـب ِ بی تـابـَم

اِستجــابت شـود در این عــــاشورا

آرزوهــای ِ سبــز ِ پاییــزی

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 22 مهر 95 ] [ 16:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30