تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - لحظات عاشقانه

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

لحظات عاشقانه

لب هـایت را که می نــوشم

گرمـای ِ تَنَـت را که احســاس می کنــم

کنــار تــو که هستـــم

لحظـه هـا پُر از دوســت داشتن اَند

دســت هایت را که دورم می پیچــی

لحظــه ها از حــرارت ِ عشــق جنــون می گیرنـد

مــن که دیگر هیـــچ  ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 15 مرداد 95 ] [ 01:12 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30