تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - آدم ها از دور زیباترند

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

آدم ها از دور زیباترند

گاهـی باید فاصلــه اَت را

با آدم های ِ مجـازی حفــظ کنی

گاهـی باید بگـذاری

تصــور ِ زیبـایی که از آدم هـا ,

در چهـار دیــواری ِ شیشــه ای ِ دلـت به تصــویر کشیـده ای

همـان جـا بمــاند !

نزدیک که شـوی دیگـر نه چیــزی مثـل سابق خواهــد شـد

و نه تَصــورت زیبـا خواهــد مـاند

زیبـایی هـای ِ این جهـان از دور زیبـاترند

فرقـی نمی کنـد دشتـی سبـز

در آن سـوی ِ کوهـی سَر به فَلَک کشیــده باشــد

یا آدم هـایی که دوستشان می داشتـی ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 19 تیر 95 ] [ 17:25 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30