دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی مندانــــه های ِ سپیــــد ِ بـــرف

                     روی ِ برگـــ های ِ زرد و نــــارنجی

                                            پاییـــز را غافلگیـ ــر کــرد

                                                                                  و آذر را فریبـــا

عطـــر سیــب در هــوا پیچیـــــد

                                                           انــــار ســرخ شـد

و یلـــ ــدا

               ایـن دختــــر ِ نـــــارنجی پــوش

                                                              مثـل هـــَر ســـال

شکـوه زمستــان را در آخـرین شــب ِ پاییــز

                                                             جشــن می گیـــرَد

                                       و عاشقـــــانه به پیشــــواز ِ زمستـان مــی رود

ایـن پاییــز هـم گذشـــت و

                          در هیـــچ خیــابان و کافــــه ای

                                                کســی هـم قـــدم ِ لحظــــــه های ِ ســَرد نشــد

ایـن پاییــز گذشـــت و

میــان ِ خـش خـش ِ برگــــــــــــــ های ِ نــــارنجی اش

                                                                    عاشقـــــانه ای نجـــوا نشــد

ایـن پاییــز گذشـــت و

                      زیــر بــــاران های ِسَــــردَ ش

                                                            هیـــچ خاطـــره ای شُستــــه نشـــد

مـ ــن

             اینــجـــا

                         در ایــن هـــــوایی که فضــــایش

                                                    آکنـــده از عطــــر ِ زمستـــان اسـت

بدرقـــــه می کنـــم

                       پــاییــز را

                                      بــاران را

                                                  عشـــق را

                                                                   وابستگــــی را

کــــاش ایـن یلـــــــــ ـــــــدا

                            حافـــظ ِ فـــال ِ مــن

                                                            خبـــر از زمستـــانی ِ خــوش دَهــَد

خـــوش

            سپیــــد

                          پــــاک

                                    مثـــل بـــــرف

خداحــــافـط پاییـــز

                                      خداحــافـظ بانـــوی ِ گیــسو طـلا

رَفتـَنـَــت به خیـــر

                                                   و سَفــَرَت تا برگــــ ریـــزانی دیگــر سبـــز


 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـــودم

نوشته شده در 29 آذر 94 ساعت 02:20 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30