دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

جــایی در کوچــه های ِ بُـن بسـت ِ تـابستــان

                                                      در شبــی به روشنـــــــایی ِ " قـــَدر "   

دل را زمیــــــن گذاشتـــم و

                                 رفتــــــــــــــــــــــم ...

و اینک ...

             جــایی در پاییـــز   

کنـار ِ خـش  خـش ِ بـــرگ های ِ زرد و نارنجـــی

                                                         رو به افـــق ِ دلتنگــــی

دســت ِ تنهــــایی ام را گرفتـــه ام

و به ازدحــــام ِ خیـابــان های ِ پاییـــزی می بــرم

امـــا ..

           پاهــایم را تــــــــــــــوان ِ رفتـــن نیســتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خستــــــــه ام

                      ســـــــــردم

                                          بــی حســــــــــــم 

لحظـــه هـایم

نُــت های ِ دلتنگـــی را بـر تــار ِ دلـــــــم می نــوازد

و در دلــم موسیقـــی ِ تنهـایی

                                    همچــون پیچکــــی بِـر دل ِ دیــــوارها می پیچــــــــد

و مــن ...

همچــون بــرگ های ِ خشــک و بــی روح پاییـــزی

                                                         با هـــر نـــــوایَ ش به اجبــــــــــار

می رقصــــــــــــــــــم

                        می چرخـــــــــــــم

                                               غلـــت می خــــــورم

و جــایی

میــان همیــن پاییــز طلایـــی

              لا بـه لای ِ همیــن بـــرگ های زرد و نارنجـــی

                                                                          به زمیـــن می خــورم

تـــار ِ دل دیگــر نمـی نــوازد

                          موسیقـــی دیگــر شنیـــده نمی شــود

و مــن  چه پَـــر و بــال شکستــه

                                       همچــون دلـــــــم

                                                                    بَــر زمیـــن افتــــــــــاده ام

زمینـی که سهمــش بـرای مـــــن و قلــب ِ شکستـــه ام

یکـــــــــــ بـــاران  دلتنگــی

                          و یکـــــــ ابــر پُــر از تنهــایی ست

دلـــم ...

آسمـــان می خواهــد

                 از همــان آسمـــان ها که

                                                 دیـــوار به دیـــوار خانـــه ی خـــــــــداست

از همــان آسمــان ها که

                          پهلــو به پهلـــوی ِ

                                                   کلبــــــــــــــــــــــــــه ی فرشتـــــه هاست

از همــان آسمــان ها که

                              نه زمیـــن دارد و نه آدم هــایی که دلــــــــت را بیـــازارند

آسمانی که

ابــر و بـــاران َش بـرای شستــن غــــم های ِ مــن باشد

                                                      آسمــانی که پاییـــزش دلتنگـــــم نکنـد

پاییـــز ؟!

ای بانـــــــــــوی ِ مــو طلایــی ؟!

                            " مِـهــر " ات  با مـن سخـت  " بــی مـِهــری " کــرد

" آبـــان " ات را

برایــم آبــــان ی کـن آسمـــــانی

آبـــان ی که

              ابـــر و بــــــاران اش

                                   بَرگــــــــــــ و بـــادَش

                                                       غـــــــــــــــــــروب های نارنجــی اش

نجــــــــوای ِ عشــــق را

                               بَـر تَــن خیــس ِ کوچـــه های ِ پاییـــز زمزمــــــــــه کنــد

که مـــــــــن اینجــا ...

                                   سخــت دلتنگــــم

دلتنگـــــــــ ِ کسـی که

                            دیگــر ندارمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 1 آبان 92 ساعت 14:20 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30