دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

روزهایِ بعد از کُرونا

به روزهـای ِ بعد از کُـرونا فکـر می کنـم


به روزی که بعد از مــاه ها تـو را یک دلِ سیر تمــاشا می کنم


و بدون ِ هیـچ ترسی دسـت هایت را در دست هایم می فشـارم ,


و شلوغـی ِ این خیابان ها را با تــو قَـدم می زنم !


به ظهـرهای ِ داغ ِ تابستـان فکـر می کنم وُ


خوردن ِ بستنـی قیفـی روی ِ نیمکـت ِ پـارک ؛


به دویـدن و غلـت خوردنمـان روی ِ چمـن های ِ خیـس !


به های های خندیـدن ها و دیــوانه بازی هایمان !


به عصـرهای ِ کوتـاه ِ پاییـز و زمستـان فکـر می کنم؛


به روزهـای ِ برفـی و بـارانی ...


به رفتـن به همان کافــه ی همیشگـی ,


و نشستـن کنار ِ تـو و خوردن ِ یک فنجان هـات چاکلـت ِ داغ !


به روزهـایی که صبـح هایش بی استـرس می گذرد


و شب هایش با آرامـش ...


به مهمـانی رفتـن ها و دورهمـی هایمان فکـر می کنم


به لبـاس پوشیـدنم , به آرایـش کردنم ,


به رنگ ِ لاک ِ ناخـن هایم فکـر می کنم


به اینکه چه رنگی بزنم که تمـام ِ سختـی های ِ این چند مـاه را


با خودش بِشـویَد وُ بِبَــرد !


به مسـافرت رفتنمـان فکـر می کنم


به هـزارو یک پیـچ ِ جـاده چالـوس ؛


به دست فرمـان ِ تــو که پیـچ ها را با بوسـه می شِکنَـد و مـی رَود !


به پاییـن کشیدن ِ شیشـه ی ِ پنجـره ی ِ ماشیـن فکـر می کنم وُ


بیـرون گذاشتـن ِ سَـرَم ,


و هــوا را نفـس کشیـدن ...


به جیـغ های ِ آدم هـای ِ تویِ تونِــل فکـر می کنم


به شـادی ِ تَـه ِ صدایشان ,


و دوستـت دارم های ِ بلنــد ِ تـو و پِـژواک ِ صـدایت که در آن می پیچـد !


به اینکه آن روز از شَـر ِ این فاصلـه ها خلاص شـده ایم


و صـدا و تصـویرت را دیگر نه از پشـت ِ گوشـی ِ تلفـن و ویدیو کـال ,


که رو در رو و چشـم در چشـم می بینـم و می شنـوم !


به پـایان ِ تمـام ِ دلتنگــی ها فکـر می کنم


به پـایان ِ تمـام ِ ندیـدن ها ...


به روزهـایی فکـر می کنم که هـزاران آغـوش و بوسـه را به مــا ,


و یک دنیـا آرامـش را به قلـب هایمان بدهکارنــد ...




طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 25 فروردین 99 ] [ 16:08 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

دلم تنگ شده

واسه بُدو بُدو کردنـای ِ آخــر ِ سال

واسه شلوغی ِ خیـابونا

واسه ترافیکای ِ سنگین و بوق بوق ِ ماشینا , دلــم تنگ شده !

واسه خرید کردنا , شلوغی ِ پاسآژا , زرق و برق ِ مغازه ها

شلوغی ِ اتاق پُـرُوا دلــم تنگ شده !

واسه پله برقـی های ِ متـرو و ُ شلوغی ِ واگُناش

واسه زیر ِ دست و پا لـِه شدنا , دلـــم تنگ شده !

واسه بازارچه ی ِ تجریش ,

واسه بوی ِ سبزی ِ تازه و میوه های ِ خوش آب ُ رنگش

واسه مـآهیـآی ِ قرمز ِ توو تُنگ

واسه سبزه های ِ سبز با اون رُوبان ِ قرمزش

واسه شور و حال ِ آدمــا توو روزای ِ آخر ِ سال دلـــم تنگ شده !

واسه خیابونای ِ ولیعصر,

واسه دست فروشای ِ کنار ِ خیابون ِ تآتر شهر

واسه خوشحالی ِ اون دختر بچه ی ِ پنج ساله از خرید ِ عیدش , دلــم تنگ شده !

واسه اتوبوسای ِ تُنـدرو , واسه صندلیاش

واسه دعــواهای مسافرآ با راننده

واسه تکیه دادن به شیشه ی ِ پنجره هاش وُ

زُل زدن به بُدو بُدوهای ِ آدمـآ دلــم تنگ شده !

واسه دیدن ِ فامیل و دوست و آشنا

واسه محکـم بغــل کردنا

با عشــق دست دادنــا

واسه بوسـه های ِ آبدار دلــم تنگ شده !

واسه چهارشنبه سوری , واسه جشن ِ پایان ِ سال ,

واسه رقصیدن آدما توو خیابون , دلــم تنگ شده !

واسه مسافرت رفتنــا , سلفـی گرفتنا ,

پیـاده روی کردنا , نفس کشیدنا , از ته ِ دل خندیـدنا

واسه پیچیدن باد توو موهام , دلــم تنگ شده !

من دلم واسه دلخــوشیای ِ ساده

واسه یه جو آرامــش

واسه شلوغی ِ شهرم از اومدن ِ بهــار , دلــم تنگ شده خــدا !

اینجا خیلی وقت ِ زندگی متوقف شده !

از در و دیوار ِ شهر بوی مرگ میاد !

تا کِی قراره توو این بلاتکلیفــی دست و پا بزنیم ؟!

تا کِی قراره با تـرس و دلشوره ی ِ مرگ ِ عزیزامون ,صبح ُ شب کنیم ؟!

نمیدونم قــراره چی بشه !

نمیدونم این بدبختیا تا کی قراره ادامــه پیدا کنه !

نمیدونم تا لحظه ی تحویل سال زنده ام یا نه ؟!

اما این حــق ِ ما نبود از زندگی

حــق ما نبود از جوونی خــدا !

دستــآمونو بگیر ,

نجــات ِ مون بده از این بلایی که زندگیمونو فلــج کرده!

من یقیـن دارم

اگه تـــو بخـوای , میشه ....





طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 21 اسفند 98 ] [ 19:47 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

شانزدهمین سالگرد ِ رفتن ِ پدر

هر سال که اسفنــد از راه میرسه

دلـم می خواد به اسفنــد جور ِ دیگه ای نگاه کنم

دلم می خواد دوسـش داشته باشم

باهاش آشتـی کنم

و با خودم تکـرار کنم

درسته که تو رو توو این مـاه از دست دادم

ولی...

ولی اون فقط یکی از مـاه های ِ سال ِ ، همین ...

تقصیر اسفنـد چیه ؟!

اما هر سال توو این نَبَـرد با خودم ، شکسـت می خـورم

و هر سال بیشتـر از اسفنــد دلم می گیره

و اونو مُسبِب ِ بزرگ ترین غــم ِ زندگیـم می دونم ...

امسـال اما بیشتـر ...

میدونی چرا؟!

چون امروز سالگــرد رفتـن ِ تــو از زندگیـم ِ ِ

و چنـد روز دیگه، روز پـــدر ....

دلــم خیلی برات تنـگ شده بابای خوبم

و جـات توو تک تک ِ لحظــه هام عجیب خالـی ِ

کاش کنــارم بودی و می تـونستم با تـو از تموم نداشتــه هام بگم

از نداشتـه هایی که تــو بزرگ ترینشونی ...

بزرگ ترین نداشتـه ای که هرگز فرامــوش نمیشی

و داغـت مثل تمـوم این سال ها، تا ابـــد توو دل ِ من تـازه می مونه!

سالگـرد رفتنـت تسلیـت هر سال ِ من به خــودم

و روز پــدر پیشـاپیش مبارک ِ قلب ِ مهربـون و پـدرانه ت پادشاه ِ زندگـی مـن

تـوو این روزای سخـت و تلــخ و تاریک برام دعــا کن

که دعـات مسـکن ِ تمــوم ِ زخمــای ِ دلــم ِ

دعـام کـــن...







طبقه بندی: نوشته هایم برای پدر،
[ 10 اسفند 98 ] [ 00:02 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تولدم مبــارک

کوچیکتر که هستی دوست داری زودتر بزرگ بشی

همش ذوق داری زمان بگذره وُ روز ِ تولدت برسه !

دوست داری یه عالمه کادو بگیری

و توو دلت خدا خدا میکنی همونی باشه که می خواستی

همون عروسک مو طلایی ِ پشت ویترین مغازه

همون ماشین ِ قرمز ِ شیش در که درآش باز میشه‌؛

یا همون سازی که عاشقش بودی!

همونی که هر وقت از کنار ِ مغازه ی اسباب بازی فروشی رَد میشدی

چند دقیقه ای زل میزدی بهش و محو ِ دیدنش میشدی....

یکم که بزرگتر میشی

دوست داری زودتر برسی به بیست سالگی

بشی یه پسر بیست ساله ، یه دختر بیست ساله!

این عدد ِ این قدر قشنگه برات که لحظه شماری میکنی زودتر بیاد

و زودتر برسه تولد بیست سالگیت...

اما همین که مرز بیست رو رد میکنی

دلت دیگه نمی خواد سنت بیشتر شه؛

دوست داری بمونی توو همون سن!

توو همون سن بیست و دو ، بیست و چهار سالگی!

توو دوره ی بیست!

درسته که دیگه ذوق دوران کودکی نیست

اما هنوز پر از حسی، پر از شوری

دلت خیلی چیزا می خواد

بادکنکای رنگی، تِـم تولد،

کیک شکلاتی ِ چند طبقه و رنگارنگ و مدل دار و جور وا جور،

یه جشن عالی و رقص و شور و حال؛

روز تولدت که میشه نگاهت سمت گوشیت میره

که ببینی کی تولدتو یادشه، کی توو اولین ثانیه ها بهت تبریک میگه

کی واست کادو میخره، کی واست گل میخره، کی سورپرایزت میکنه!

از اینکه کسی روز تولدتو فراموش نکرده کلی خوشحال میشی

و از دست اونایی که این روزو فراموش کردن ناراحت و دلگیر میشی

اما...

اما وقتی پا توو سی سالگی میزاری

و سی سالگی رو رد میکنی و به نیمه هاش می رسی

از اینجا به بعد دیگه هیچ حسی نیست

دیگه نه از ذوق ِ ده سالگی خبری ِ و نه از شور ِ بیست سالگی

دیگه تولد برات معنی خاصی نداره جز اینکه یک سال پیرتر میشی

تولد، یه روز ِ مثل بقیه روزا ...

نگاهت دیگه سمت گوشی نمیره مثل سابق!

اینکه توو اون جعبه ی کادویی چی میتونه باشه هم، فکرتو درگیر نمیکنه!

اینکه کسی تولدت رو یادشه یا نه! خیلی برات مهم نیست

حتی دیگه از دست اونی که تو رو فراموش کرده هم ناراحت نمیشی

چون حتی خودت ، خودتو فراموش کردی ....

جوری که اگه با قشنگ ترین سورپراز دنیا هم سورپرایز بشی

عکس العملت چیزی جز یه لبخند تلخ که گوشه ی لبات نقش بسته، نیست

کاش میشد توو همون بیست سالگی موند

توو روزایی که پر از حس و حال و شور و نشاطی

روزایی که با انگیزه ترین و امیدوارترین و جسورترین آدم ِ روی ِ زمینی ....


تولـــــدم مبارکــــــــــــــــ ....





طبقه بندی: نوشته های تولــدم،
[ 6 دی 98 ] [ 00:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

اتفاقی خوب باش

در ایـن روزهــای ِ گَـس و غـم زده

که هیـچ چیـز حالِمــان را خـوب نمی کنـد

تو اتفــاقی خـوب باش و بیُفــت

مثـلِ یلــدآ

که زیبـاترین اتفـاق ِ آذر شـد

بِسـآن ِ بـآران بِبـار بر مـن

و تمـامم را آغشتـه کن از عطـر ِ بــودنت

دستـانم را بگیـر

و مـرا بِبَـر آنجـا که مــن باشم و تــو

و پاییــزی که دلیـل ِ عاشقـانگی هامان باشـد

بگـذار خِش خِش ِ این برگ های ِ پاییــزی

صـدای ِ اَفکـارمان را خامـوش کند

و بــآران های ِ بی اَمـان , زخـم های ِ قلـب هامان را بِشــوید

بگـذار پــروانه های ِ رفتـه از قلبـم

دوباره باز گردنـد و رو به مقصــد ِ تـو پــرواز کننـد

با بـوسه هایت جـانی دوبـاره بر مـن ببخـش

و احسـاس های ِ از دسـت رفتـه ام را

با مــاندن ات به مـن باز گردان

در آغــوشم بگیـر

و با مـن از روزهـای ِ خـوب سخـن بگـو

از عصـرهایی که عطـر ِ بهـار نارنـج ها در حیـاط ِ خانـه مان می پیچـد

و مـن با سبـدی از خُرمـالو و سینـی ِ چـای به اِستقبـالت می آیـم

تا خستگـی های ِ ذهـن ِ نا آرامـت را آرام کنـم

آن هم با بوسـه ای که بـی شَک کُنـج ِ لب هایت می نشینـد

و قنـد وُ شِکـر ِ چـای ِ دارچینـی ات می شـود

فکـرش را بُکـن نَم نَم ِ بـآران هم بزنـد ؛

و تـوی ِ مــوهای ِ صـاف و حالـت دارم که روی ِ صورتـم ریختـه تـآب بینـدازَد !

بی تــآب نمی شـوی؟!

می شـوی جــانم , می شـوی ...

آن وقـت مـن با بـی تـابی هایی که به جـانت افتـاده چکـار کنـم ؟!

اصلا تکلیـف خُرمـالوهای ِ دسـت نخـورده ,

و چایی که سـرد شد چه مـی شود ؟!

می بینــی؟!

آغوشـت چه رویــاها که در سَـر ِ من نمی پـــرواند ...

اتفـاقی خـوب باش و بیُفــت

مثل عشــق های ِ قدیمـی

که دلچسـب ترین و مـاندگارترین عشـق های ِ جهـان بودنـد !

آن قــدر دلچسـب که آدم دلــش می خـواد

یکــــ تــو

کنـار ِ تمـام ِ بـی قــراری هایش باشد

یکـــــ تــو

که پاییـزش را یک جــور ِ عجیبـی نارنجی کند

یکـــــ تــو

که دسـت هایش بـوی ِ اعتمــاد

و آغــوشش بـوی ِ خـوش ِ امنیــت دهـد

اتفــاقی خـوب باش و بیُفــت ...






طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 12 آذر 98 ] [ 22:45 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

اعتمادها و باورهای ِ از دست رفته

دل ِ سـاده ی ِ مـن !

غریبـه ها که نمی تـونن بهـت ضربــه بزنـن !

نمی تـونن که بــاوراتو خـــراب کنن !

نمی تـونن که بِشکَنَنِــت و اشکتــو در بیـارن !

نمی تـونن که اعتمـــادتو از بیـن ببـرن !

همــه ی ِ ناراحتــی های ِ مــآ ,

به خاطـر ِ آدمـایی ان که دوسشــون داشتیـم

به خاطـر ِ آدمـایی ان که سَرِ اسمشـون قسـم می خــوردیم

به خاطـر ِ آدمـایی ان که بهتریـن های ِ زندگیمـون بـودن

به خاطـر ِ همون آدمـایی ان که می گفتیـم این با همـه فــرق داره!

به خاطـر ِ آدمـایی ان که بهشون اعتمــاد داشتیـم

به خاطـر ِ همونـایی ِ که اِدعـای ِ رفــــاقت داشتن و رفیــق صـداشون می کردیـم

مــــــآ ,

تـاوان ِ حمــاقت هامونو می دیـم

تـاوان ِ اعتمــادمونو می دیـم

و بـــآورایی که خــراب میشـن

از تو آدم ِ دیگــه ای می سـازن

آدمی که دیگـه حتی خودتـم نمی شنـاسیش

آدمی که هیـچ آدم ِ خـوبی توو دنیـاش وجــود نـداره

و نسبـت به تمــوم ِ دنیـا بـی اعتمــاد میشـه

و وای به روزی که ایـن اتفـاق بیفتـه

وای به روزی که زخمــای ِ قلبـش

دیگـه با هیچـی خــوب نشـه

با هیچـــی ...

 





طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 12 مهر 98 ] [ 17:04 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

قرمز و آبی

عـاشق ِ رنگ ِ قرمــز بـود

از آن قرمــزهای ِ جیـغ و تُنـد وُ آتشیـن !

از آن قرمـــزهایی که

وقتـی تـوی ِ تَنَـم و روی ِ لب هایم می نشسـت ,

گـل از گلَـش می شِکُفــت

و برقـی از گوشــه ی ِ چشمــانش

روی ِ لب هایش می ریخـت ؛

و با ذوقـی که تـوی ِ صــدای ِ بَـم و خَـش دارَش مــوج می زد

فریـــآد می زد :

چه زیبـآ شـده اید خــآاانوم !

چقـدر قرمــز به شما می آیـد خــآاانوم !

و چنـان خــآنوم گفتَنَـش را می کشیـد

که از خجـالت رنگ ِ گونـه هایم سُـرخ می شـد ....

مـن امـا عـاشق ِ آبــی بودم !

تیـره و روشـن بودَنَـش فرقــی نمی کـرد

مـن عـاشق ِ آرامشـش بـودم!

وقتـی آبــی می پـوشیدم یا ناخُـن هایم را آبـی می کـردم

اَبـروهایش دَرهَـم می رفـت

و چهـره اش یک جـور ِعجیبـی می شـد

و وقتـی می پرسیـدم زیبـآ شـده ام یا نه ؟!

با تُـن ِ صــدای ِ آرامـی می گفـت :

شما هر چه بپـوشید بِهِتـان می آیـد خــآنوم ؛

امـا مـن که می دانستـم تَـه ِ دل ِ دیــوانه اش چیسـت!

صورتـم را به گونـه اش نزدیک می کـردم و می بــوسیدَمَش ؛

و با لبخنـدی در آغــوش می کشیـدَمَش و آرام در گوشـش می گفتـم :

تَصَــدُق ِ مهربـآنی ِ تان آغــآآآ !

او هم مُحکــم تَر از همیشـه در آغـوشم می فِشُــرد ...

سفیـد امـا , رنگ ِ مـورد ِ علاقــه ی ِ هر دویِمــان بود؛

حتـی اگر با آبــی تلفیــق می شـد ...

امـروز وقتـی داشتم آمـاده می شـدم

و کُمُـد ِ لبـاس و میـز ِ آرایشـم را کَــف ِ زمیـن ریختـه بـودم ,

چیـز ِعجیبـی ذهنـم را مشغـول کـرد !

اینکـه بیشتـر از رنگ ِ آبــی ,

رنگ ِ قرمــز بود که تـوی ِ وسـایلم دیــده می شـد ؛

و بیشتـر از هر رنگـی ,

رُژ ِ لب ِ قرمــز بـود که به لب هایم ,

و لاک ِ قرمــز بود که به ناخُـن هایم می آمــد !

تـوی ِ آیینـه خیره شـده بودم ,

که با صـدای ِ دختـرم رنگ ِ آبـی خیلـی به تـو می آیـد ,

اما رنگ ِ قرمـز جَـذاب تَرت می کنـد به خـودم آمـدم ؛

بَرگشتَـــم ...

مــادر بود که دَم ِ دَر منتظـرم ایستـاده بود !

آبــی پــوشیدم ...

آبــی با تلفیقـی از سفیــد

باید قــدم های زیـادی می زدم ,

در خیـابان ها و کوچـه هایی که تـو در آن نیستـی !

جَــذابیَت با رنگ ِ قرمـز وقتـی تـــو نباشـی ,

به چه دردی می خـــورَد تَصَــدُقَـت  ... ؟!!!





طبقه بندی: نوشته های رویایی،
[ 5 شهریور 98 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

داشتم به تو فکر می کردم

همیـن طـور که نشستــه بـودم داشتـم به تــو فکـر می کـردم !

به اینکـه چگـونه هستـی !

به اینکـه شبیـه حــرف هایت هستـی یا نـه ؟!

یا حتـی شبیـه رویــاهای ِ مــن ؟!

داشتـم به تــو فکـر می کـردم!

به اینکـه جهـان بعـد از تـو جهـان ِ دیگـری خواهـد بـود یا نـه ؟!

به اینکـه وقتـی بیــآیی از دیدنـت ذوق می کنـم یا نـه ؟!

داشتـم به تــو فکـر می کـردم!

به کافــه هایی که نرفتــه ایم

به قَــدم هایی که نـزده ایم

و به قــرارهایی که نگذاشتــه ایم ...

داشتـم به تــو فکـر می کـردم!

به آغــوشت

به بوســه هایی که از هم نستــانده ایم

به دوستـت دارم هایی که نگفتــه ایم

و به قلـب هایی که کف دسـت هامان نکشیــده ایم !

داشتـم به تــو فکـر می کـردم!

به عکـس هایی که از من نگرفتـه ای

و به عاشقــانه هایی که برایـت نســروده ام

به اَخـم هایی  که نکـرده ای و به غُـرهایی که نـزده ام

به قهـرهایی که نکــرده ایم

و به شکلـک هایی که برای هم در نیــاورده ایم ...

داشتـم به تــو فکـر می کـردم و دلتنگــی هایم !

و به تمـام ِ این روزهـایی که با بـی حوصلگــی می گـذرد !

نمی دانـم آنجـا تـوام به مـن فکـر می کنـی یا نـه !

امــا ...

امـا خـدا کنـد وقتـی می آیـی

در سینـه هنـوز قلبــی برای تپیــدن ,

احسـاسی برای پــرواز ,

و امیــدی برای زندگــی باشـد ...

 





طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 9 مرداد 98 ] [ 22:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

سالگرد پدر

دلتنگ که می شـوم

جـای ِ خالـی اَت بیشتـر احسـاس می شـود

صِـــدآیت در گوشــم می پیچــــد

خاطــراتت از پیــش ِ چَشمـانم می گُذَرَد

زَخــم هآیم سَر باز می کننــد

و درد هــآ ریشـه در جــآنم می دَواننــد

می دانــی ؟!

یک دلتنگــی هایی هسـت که تا اَبَــد دلتنگـی می مـاننـد

یک جای ِ خالـی هایی هسـت که تا اَبَــد پُـر نمی شونــد

یک صــداهآیی هسـت که تا اَبَـــد از حافظـه ات پاک نمی شونـد

یک زَخــم هایی هسـت که تا اَبَـــد التیـام نمی یابنـد

یک از دسـت دادن هایی هسـت که تا اَبَــد داغش بَر دلت می مـاند

و یک حالــی هست که تا اَبَــد خـوب نمی شـود !

یک سـال ِ دیگـر گذشــت پــدر و بـاز تـــو نیستــی

و مــن بـاز سالـی دیگـر

رفتنــت را به سوگ می نشینــم ....





طبقه بندی: نوشته هایم برای پدر،
[ 10 اسفند 97 ] [ 00:10 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

مُبتَلا

روزی به مــن مُبتَـلا خواهـی شـد

روزی که عشــق را

در جهـآن ِ کوچک ِ آغــوشم خواهـی یــافت

و لبخنــدهایت را

در آیینـه ی ِ چَشـم های ِ مـن خواهـی دیـد

روزی که با عشــق

گیســوآنَم را نــوازش خواهـی کـرد

و از رقــص ِ انگشتـــانت میـان ِ پیـچ وُ تـابش

ضَرَبـان ِ قبلــت تُنــد خواهــد زد

روزی که قرمــز را قرمـز تَر از پیــش روی ِ تَنَــم

و پُر رنگ تَر از همیشــه روی ِ لب هآیم خواهــی دیــد

روزی که دلـت را

به اَسَفنــآک تَرین حـال ِ مُمکـن خواهـی باخــت

و دَربَنـــد خواهــی شـد ؛

روزی که دلــت نَــوای ِ دوســت داشتن خواهــد نواخــت

و کــآبوس ِ این تنهـآیی ِ سـی ساله تمـام خواهــد شـد

تــو روزی به مـن

به چَشــم هآیم , به دسـت هآیم , به صِـــدآیم , به آغــوشم ,

به بوسـه هآیم , به بوسـه هآیم , به بوسـه هآیم

مُبتَـلا خواهــی شـد

و مــن آن روز ,

تمـام ِ سآعــت ها را از حرکـت بـاز خواهـم نگـاه داشـت

دُرسـت هنگـامی که سآعــت

راس ِ مُبتَـلا شدنـت به مـن زنگ خواهــد زد ....





طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 24 بهمن 97 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

.: تعداد کل صفحات 21 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]